ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΤΡΟΦΙΜΑ , ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)

 

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΜΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

69.987,77 €  

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17433/30-10-2012

ΚΑΕ

1511

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ ΚΑΠΝΟΣ  ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  (Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΜΙΑ  

 ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΣΟΥΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

69.987,77 €  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8/4/2013 εως και 7/4/2014