Προσφορές δεκτές

από

05/11/2012

έως

08/11/2012

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Νο 20

Νο 22

 

 

 

ΤΕΜ 6.000

ΤΕΜ 3.000

 

2.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ SONY UPP-110 HD

 

 

ΤΕΜ 150

 

3.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEADER CATH

2 ΑΥΛΩΝ

3 ΑΥΛΩΝ

 

ΤΕΜ 60

ΤΕΜ 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ.

 

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ! 

 

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  - fax   :    2713-601741 

 

Σας επισημαίνουμε ότι :

Οι  τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών http://84.205.248.47/