Προσφορές δεκτές

από

13/11/2012

έως

13/11/2012

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ 110gr

ΤΕΜ 3.600

 

2.

ΧΛΩΡΙΝΕΣ KLINEX TOY 1 Lit

ΤΕΜ 90

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ Μ.Τ.Ν. ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

3.

ΧΛΩΡΙΝΕΣ KLINEX ΤΩΝ 2 Lit

TEM 120

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ Μ.Τ.Ν. ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ.

 

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ! 

 

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  - fax   :    2713-601741 

 

Σας επισημαίνουμε ότι :

Οι  τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών http://84.205.248.47/