Προσφορές δεκτές

από

13/11/2012

έως

16/11/2012

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

TONER ΓΙΑ LEXMARK E120

TEM 1

 

2.

TONER ΓΙΑ FAX CANON L120

TEM 2

 

3.

TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΟΚΙ Β411D

 

TEM 10

 

  4.

TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET 1020

 

TEM 2

 

5.

ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ CANON

PGBK 5 PGI 5BK

BK 8 GLI 8BK

 

TEM 2

TEM 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ.

 

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ! 

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

1. Βεβαίωση του κατασκευαστή ότι έχει πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη και πιστοποίηση ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη. Ειδικότερα για τα ισοδύναμα, επιπλέον βεβαίωση του κατασκευαστή ότι τα μελάνια είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 33870 (για τα LASER TONER) & DIN 33871 (για τα INKJET) ή ισοδύναμες.(Να επισυνάπτονται ακριβές αντίγραφα των πιστοποιήσεων).

 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούργια και τελείως αμεταχείριστα, αρίστης κατασκευής.

 

3. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 24 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής που θα αναγράφεται στο δελτίο αποστολής.

 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προϊόντα θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος που θα τοποθετηθούν.

 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι η εξωτερική συσκευασία φέρει τοποθετημένους κωδικούς αναγνώρισης (barcode).

 

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προς προμήθεια είδη  θα είναι εσωτερικά συσκευασμένα αεροστεγώς.

 

7. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρεται το εργοστάσιο παραγωγής και η χώρα στην οποία παράγεται το προϊόν. Επίσης να αναφέρεται η εμπορική ονομασία του προϊόντος.

 

8. Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση , σε ποσοστό 5% της συνολικής ποσότητας ο προμηθευτής θα  αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα που έχει παραγγελθεί.

 

9. Να δηλώνεται υπεύθυνα ότι εφ΄ όσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε μηχάνημα από τη χρήση του μελανιού (γεγονός που θα πιστοποιηθεί είτε από την κατασκευάστρια εταιρεία ή την εταιρεία συντήρησης των εκτυπωτών είτε από γνωμοδότηση του τμήματος Πληροφορικής της Υπηρεσίας) θα αναληφθεί είτε την αποκατάσταση της βλάβης του εκτυπωτή είτε την αποζημίωση της χρέωσης του επισκευαστή  εντός 1 μήνα από την ημερομηνία γνωστοποίησης της βλάβης στον προμηθευτή.

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ:

1.  Να αναγράφεται, για τα laser toner ο αριθμός σελίδων που εκτυπώνονται, για τα Inkjet η περιεκτικότητα σε ml και για τις μελανοταινίες το μήκος.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  - fax   :    2713-601741 

 

Σας επισημαίνουμε ότι :

Οι  τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών http://84.205.248.47/