Προσφορές δεκτές

από

13/11/2012

έως

16/11/2012

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ 1 ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ,ΑΚΟΠΗ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 6Χ4cm ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 102Χ122cm  ΠΕΡΙΠΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΜ 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ.

 

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ! 

 

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  - fax   :    2713-601741 

 

Σας επισημαίνουμε ότι :

Οι  τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών http://84.205.248.47/