Προσφορές δεκτές

από

14/11/2012

έως

16/11/2012

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ , ΥΔΡΟΦΟΒΟΙ , ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΙ , ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ  ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ( ONE PIECE ) , ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΝΘΕΤΗΡΑ Μ.Χ. ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 6mm , ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 12,5mm KAI ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΛΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΜ 70

 

2.

ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMMA ,ONE PIECE ME ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 12,5 mm ΚΑΙ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ KELMAN ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 5,5mm

 

 

 

 

ΤΕΜ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ.

 

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ! 

 

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  - fax   :    2713-601741 

 

Σας επισημαίνουμε ότι :

Οι  τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών http://84.205.248.47/