Προσφορές δεκτές

από

16/11/2012

έως

21/11/2012

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΚΟΥΤΑΛΙΑ Μ.Χ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑ 100 ΤΕΜ

 

ΤΕΜ 8.000

 

2.

ΠΙΡΟΥΝΙΑ Μ.Χ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑ 100 ΤΕΜ  

 

ΤΕΜ 6.000

 

3.

ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΔΡΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ

 

ΤΕΜ 75

 

  4.

ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ 60cm

 

ΤΕΜ 10

 

5.

ΣΚΟΝΗ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΕΜ 10

 

6.

ΚΟΛΟΝΙΕΣ

ΤΕΜ 7

 

7.

ΛΑΒΕΣ ΛΕΠΙΔΩΝ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΕΜ 2

 

8.

ΧΤΕΝΕΣ

ΤΕΜ 12

 

9.

ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΛΙΝΟΣ

ΤΕΜ 12

 

10.

ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ ΝΙVEA

TEM 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ.

 

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ! 

 

 

             

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  - fax   :    2713-601741 

 

Σας επισημαίνουμε ότι :

Οι  τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών http://84.205.248.47/