Εκτύπωση

 

Προσφορές δεκτές

από

16/11/2012

έως

21/11/2012

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

 

ΤΕΜ 600

 

2.

ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

 

ΤΕΜ 3.000

 

3.

ΧΑΡΤΗΣ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ 58Χ60

 

ΤΕΜ 400

 

    4.

ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΕΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 2.000cc

 

ΤΕΜ 5.000

 

5.

ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ Μ.Χ.

Νο MEDIUM

No LARGE

 

TEM 200

TEM 300

 

6.

ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

 

ΤΕΜ 50

ΤΕΜ 50

 

7.

ΘΗΚΑΡΙ ΤΩΝ 6F

TEM 10

 

8.

ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ Μ.Χ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Νο24mm

No12mm

 

ΤΕΜ 1.000

ΤΕΜ 1.000

 

9.

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΙΡΣΟΥΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ( BLAKEMORE)

No 18

No 16

 

 

ΤΕΜ 1

ΤΕΜ 1

 

10.

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ GEL

 

 

TEM 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ.

 

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ! 

 

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  - fax   :    2713-601741 

 

Σας επισημαίνουμε ότι :

Οι  τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών http://84.205.248.47/