Προσφορές δεκτές

από

16/11/2012

έως

20/11/2012

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

SET ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PIG TAIL

 

 

TEM 3

 

2.

ΒΑΛΒΙΔΕΣ PEEP-VENTIL ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ AMBU ή ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ  ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DRAGER   

 

 

 

 TEM 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ.

 

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ! 

 

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  - fax   :    2713-601741 

 

Σας επισημαίνουμε ότι :

Οι  τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών http://84.205.248.47/