Προσφορές δεκτές

από

29/01/2013

έως

01/02/2013

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ HP DESKJET F4180

No 21

No 54

 

 

TEM 4

TEM 4

 

2.

TONER ΓΙΑ LEXMARK E360

TEM 6

 9.000 ΦΥΛΛΩΝ

3.

TONER ΓΙΑ ΗP LASER JET P1566

TEM 3

 

  4.

TONER SAMSUNG ML 2525

TEM 2

 

5.

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΙ LASER

 

TEM 2

 

6.

ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ FAX  216Χ50ΜΕΤΡΑ

 

ΤΕΜ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ.

 

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ! 

 

 

             

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  - fax   :    2713-601741 

 

Σας επισημαίνουμε ότι :

Οι  τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών http://84.205.248.47/