Προσφορές δεκτές

από

29/01/2013

έως

01/02/2013

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΠΑΓΙΔΕΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

ΤΕΜ 300

 

2.

ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ Μ.Χ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ

SMALL

MEDIUM

LARGE

 

 

ΖΕΥΓΗ 10

ΖΕΥΓΗ 10

ΖΕΥΓΗ 5

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚENDALL

3.

ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΝICHON KOHDEN TEC 5531K ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50mmX100mmX200sh

 

 

ΤΕΜ 100

Code: 20-050-100-200-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ.

 

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ! 

 

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  - fax   :    2713-601741 

 

Σας επισημαίνουμε ότι :

Οι  τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών http://84.205.248.47/