Προσφορές δεκτές

από

31/01/2013

έως

05/02/2013

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΙΤΗΡΙΚΟΙ 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 100%

Νο16

Νο18

 

 

ΤΕΜ 100

ΤΕΜ 100

 

2.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ LEADER-CATH

ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

 

 

ΤΕΜ 50

ΤΕΜ 50

 

3.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΕΡ/ΜΟΥ SONY UPP-HD-110

 

TEM 150

 

  4.

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Μ.Χ. ( ΓΛΩΣΟΠΙΕΣΤΡΑ )

 

ΤΕΜ20.000

 

5.

ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ FUCUDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ.

 

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ! 

 

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  - fax   :    2713-601741 

 

Σας επισημαίνουμε ότι :

Οι  τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών http://84.205.248.47/