ΛΗΞΗ : 07-02-2013

 

 

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

 

 Η Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

Ολική αρθροπλαστική ισχίου modular χωρίς τσιμέντο με επικάλυψη μικροπωρώδους τιτανίου στο εγγύς τριτημόριο του στειλεού. Οι στειλεοί να είναι χωρίς κολάρο. Να διατίθεται σε τουλάχιστον εννέα μεγέθη και τουλάχιστον πέντε μεγέθη για δυσπλασικά ισχία. Να υποδέχεται κεραμικές και μεταλλικές κεφαλές 28-32 mm και τουλάχιστον τρία μήκη αυχένα.

Οι στυλεοί να διατίθενται σε κανονικό και αυξημένο offset με ακριβώς τα ίδια υπόλοιπα χαρακτηριστικά (κώνος, διατάσεις στυλεού κλπ). Η προετοιμασία του αυλού να γίνεται με κοινή ράσπα, ώστε αν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου χρειαστεί αλλαγή από κανονικό σε αυξημένου offset στειλεό να μην χρειαστεί εκ νέου προετοιμασία του αυλού με άλλες ράσπες.

Κοτύλες χωρίς τσιμέντο με επικάλυψη μικροπωρώδους τιτανίου και να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις οπές για καθήλωση με βίδες. Να υπάρχουν βιδωτές και press fit κοτύλες. Να υπάρχει κοινό ξέστρο, για τις βιδωτές και press fit, ώστε σε περιπτώσεις αποτυχίας εφαρμογής της press fit να γίνεται άμεσα αλλαγή και τοποθέτηση της βιδωτής χωρίς μην χρειάζεται να γίνει γλυφανισμός της κοτύλης εκ νέου με διαφορετικά ξέστρα.  

 Πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με και χωρίς γείσο. Κεραμικό εσωτερικό κυπέλιο για ceramic on ceramic ολική αρθροπλαστική. 

 

SET 1

 

                                 ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

 

Η Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

 

Ολική αρθροπλαστική γόνατος με ανατομική μηριαία πρόθεση με επικάλυψη plasma spray  για χρήση χωρίς τσιμέντο

Οι οστεοτομίες να γίνονται με μεγάλο ενδομυελικό οδηγό μηριαίου και ενδο ή εξωμυελικό σύστημα στην κνήμη. Να διατίθεται σε τουλάχιστον εννέα (9) μεγέθη από 55mm – 80mm και να δέχεται προσθήκες.

Κνημιαία πρόθεση από κράμα τιτανίου με επικάλυψη plasma spray τιτανίου. Να διατίθεται σε τουλάχιστον  εννέα(9) μεγέθη, συναρμολογούμενο με διαφορους τύπους στειλεού, σε διάφορα μήκη και να δέχεται προσθήκες. Ασφαλής αγκύρωση της κνημιαίας πρόθεσης κατά προτίμηση με βίδες. Τα πολυαιθυλένια να διατίθενται σε τουλάχιστον 8 πάχη ανά μέγεθος και με οπίσθια κλίση, με οπίσθια ανύψωση, με πρόσθια και οπίσθια ανύψωση. Ασφαλές κλείδωμα πολυαιθυλενίου στην κνημιαία ενδοπρόθεση. Επιγονατίδα από πολυαιθυλένιο με 3-pegs σε τουλάχιστον έξι (6) μεγέθη και τρία (3) πάχη. Να μην υπάρχει περιορισμός στο συνδιασμό μεγεθών μεταξύ μηρού – κνήμης.

 

SET  3

  

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

 

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

NA ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο Α/Α ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας  - fax   :    2710-371741   Σας επισημαίνουμε ότι :

Οι  τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών http://84.205.248.47/front.php/simple/listing