Προσφορές δεκτές

από

  07/02/2012

έως

11/02/2012

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο2/0 ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 30mm

 

ΤΕΜ 144

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ

2.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο2/0 ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 39mm

 

ΤΕΜ 216

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ

3.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο3/0 ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 30mm

 

ΤΕΜ 216

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ

4.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο3/0 ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 39mm

 

ΤΕΜ 216

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ

5.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο2/0 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 30mm

 

TEM 144

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ

6.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο2/0 ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΠΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 26mm

 

TEM 36

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ

7.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο0 ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 30mm

 

ΤΕΜ 144

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ

8.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο5/0 ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 19mm

 

ΤΕΜ 36

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ.

 

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΩΝ !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας  - fax   :    2713-601741   Σας επισημαίνουμε ότι :

Οι  τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών http://84.205.248.47