Προσφορές δεκτές

από

12/02/2012

έως

18/02/2012

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΨΑΡΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ

ΚΙΛΑ 480

 

2.

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

ΚΙΛΑ 50

 

3.

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ  

ΚΙΛΑ 50

 

    4.

ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ

ΚΙΛΑ 60

 

5.

ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ

ΚΙΛΑ 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ.

 

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ! 

 

 

 

           

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ (%) ΣΤΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  - fax   :    2713-601741 

 

Σας επισημαίνουμε ότι :

Οι  τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών http://84.205.248.47/