Προσφορές δεκτές

από

01/03/2013

έως

05/03/2013

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΑ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ ( MICRO FINE ) ΣΑΚΧΑΡΟΥ 0,25mmX8mm

 

 

TEM 3.000

 

2.

ΒΕΛΟΝΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ( ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ) THALA SET 8mm ΤΩΝ 80cm

 

 

ΤΕΜ 500

 

3.

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ 33G – 0,20mm

 

 

TEM 2.000

 

    4.

ΠΟΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΩΝ 100ml

 

 

ΤΕΜ 5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ.

 

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ! 

 

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  - fax   :    2713-601741 

 

Σας επισημαίνουμε ότι :

Οι  τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών http://84.205.248.47/