ΥΛΙΚΑ Μ.Τ.Ν. 11.10

 

Προσφορές δεκτές

από

11.10.2017

έως

16.10.2017

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΦΙΛΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΝLINE (HDF) ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FRESSENIUS 5008S

ΦΙΛΤΡΑ 20

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 06.10.2017 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. (αρ.πρωτ.: 16017/28.10.2017)

2.

ΒΕΛΟΝΕΣ FISTULA ME ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 20mm (4/5) Νο15

   ΤΕΜ 1.000

‘’

3.

ΒΕΛΟΝΕΣ FISTULA 25mm Νο15

ΤΕΜ 200

‘’

4.

ΒΕΛΟΝΕΣ FISTULA No16

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 30.12.23

ΤΕΜ 300

‘’

 

     
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

   
 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

 

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ

             

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας   :   2713-601735