ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΕΞΩΣΤΗ (ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΕΞΩΣΤΗ ΔΟΜΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ  05 /12/17 ΕΩΣ  07/12/17 και ώρα 12:00μ.μ.

Α/α

ΕΙΔΟΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΕΞΩΣΤΗ

  • Καθαρισμός της υπάρχουσας επιφάνειας από παλαιές στρώσης, και σαθρά επιχρίσματα – επαναφορά επιχρισμάτων
  • Λείανση όπου απαιτηθεί (ανωμαλίες της επιφάνειας, δύσκολα σημεία.)
  • Διάστρωση στεγανωτικής ορυκτής μεμβράνης διαπνοής, αλκαλίμαχη, οπλισμένη με ειδικό αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα σε πάχος 1,5 mm
  • Τοποθέτηση ελαστικής στεγανοποιητικής μεμβράνης συναρμογής από NBR για περιμετρικούς αρμούς και αρμούς διαμερισμού
  • Επίστρωση με ελαστικό οργανικό υλικό επένδυσης, υδατοδιάλυτο, αντιολισθητικό, και προστασίας της ορυκτής μεμβράνης, προστασία από την κυκλοφορία πεζών

 

90m2

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ /ΕΡΓΑΣΙΑ

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2713601710 fax: 2710234658

 Σας επισημαίνουμε ότι:

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών, επίσης τα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα στο χώρο του Νοσοκομείου.