ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

 

Προσφορές δεκτές

από

09.01.2018

έως

12.01.2018

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΥΣΟΥΔΑΣ ΜΕ 1,5cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ XL ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Μ.Χ.

ΤΕΜ 600

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 08.01.2018 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤOY ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ (αρ.πρωτ.: 289/08.01.2018)

2.

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΥΣΟΥΔΑΣ ΜΕ 1,5cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE

TEM 100

‘’

3.

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΦ Νο 6 ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ

ΤΕΜ 40

‘’

 

NA ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

   
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

   
 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

 

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ

             

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας   :   2713-601735