ΡΑΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 13.02

 

Προσφορές δεκτές

από

13/02/2018

έως

16/02/2018

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

 

ΡΑΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

 

ΑΡΘ. ΠΡΩΤ.2616/12.02

1.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο2/0 ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ , ΕΥΘΕΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 40mm

ΤΕΜ 144

ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣIMA ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ

2.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο3/0 ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20mm

ΤΕΜ 180

ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ

3.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο4/0 ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20mm

ΤΕΜ 108

                   ‘’

4.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο2 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50mm

ΤΕΜ 360

ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ

5.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο2 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50mm

ΤΕΜ 360

                   ‘’

6.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο1 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40mm

ΤΕΜ 144

‘’

7.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο1 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40mm

ΤΕΜ 144

‘’

8.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο1 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 37mm

ΤΕΜ 144

‘’

9.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο1 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 37mm

ΤΕΜ 144

‘’

10.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο0 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 30mm

ΤΕΜ 288

‘’

11.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο2/0 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 26mm

ΤΕΜ 144

‘’

12.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο2/0 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 26mm

ΤΕΜ 144

‘’

13.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο2/0 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 22mm

ΤΕΜ 144

‘’

14.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο3/0 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 20mm

ΤΕΜ 144

‘’

15.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο3/0 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 20mm

ΤΕΜ 144

‘’

16.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο4/0 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 20mm

ΤΕΜ 72

‘’

17.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο5/0 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 17mm

ΤΕΜ 24

‘’

18.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο5/0 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 17mm

ΤΕΜ 24

‘’

19.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο1/0 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 30mm

ΤΕΜ 144

ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ

20.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο 0 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 30mm

ΤΕΜ 144

‘’

21.

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο3/0 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 20mm

ΤΕΜ 288

‘’

 

ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

   
             
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

   
 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

 

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας   :   2713-601735