ΥΛΙΑΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ/Γ

Προσφορές δεκτές

από

12.06.2019

έως

19.06.2019

ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 10 / 2019

Α/Α

ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ

1.

2502-0015941

ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Μ.Χ. ΜΟΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 55.2.14

800

2.

2502-0015946

ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ, ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15Χ15 cm

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 47.1.10

40

3.

2502-0000295

ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΩΝ 30 ΜΕΤΡΩΝ

5

4.

2502-0015873

ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΟΓΚΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 30 ΜΕΤΡΩΝ

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 52.2.3

1

5.

2502-0015759

ΠΕΔΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

50

6.

2502-0004510

ΣΑΚΚΟΙ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΙ

600

7.

2502-0015973

ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧ/ΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΜ/ΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑΡΑ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΥ

6

8.

2502-0015990

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΚΟΜΒΙΑ , ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ.

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 52.2.4

1.000

9.

2502-0016610

ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΑ - ΝΕΟΓΝΙΚΑ - ΒΡΕΦΙΚΑ

6

10.

2502-0016266

ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ

30

ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

                 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735