ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ.

                    

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΥΝΟΛΟ 14 ΤΕΜ.)

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 21/06/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 28/06/2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

     Α. Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» - Τέρμα Ερυθρού Σταυρού    

    Τρίπολη

     Δύο (2) ανελκυστήρες OTIS ονομαστικού φορτίου 2000 kg / 26 ατόμων, 6 στάσεων έκαστος

     Δύο (2) ανελκυστήρες KLEEMANN ονομαστικού φορτίου 1600 kg / 21 ατόμων, 6 στάσεων έκαστος

     Ένας (1) ανελκυστήρας KLEEMANN ονομαστικού φορτίου 630 kg / 8 ατόμων, 4 στάσεων

    

   Β. Νέο κτίριο Τομέα Ψυχικής Υγείας - Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη

   Δύο (2) ανελκυστήρες SCHINDLER ονομαστικού φορτίου 2000 kg / 26 ατόμων, 3 στάσεων

   Δύο (2) ανελκυστήρες SCHINDLER ονομαστικού φορτίου 1125 kg / 15 ατόμων, 3 στάσεων

   Ένας (1) ανελκυστήρας SCHINDLER ονομαστικού φορτίου 1600 kg / 21 ατόμων, 2 στάσεων

   Γ. Εξωνοσοκομειακές Δομές Τομέα Ψυχικής Υγείας

     ΗΩΣ - Δαβιάς 4 Τρίπολη, ένας (1) ανελκυστήρας ονομαστικού φορτίου 225 kg / 3 ατόμων, 3

     στάσεων

    ΖΕΦΥΡΟΣ - 25ης   Μαρτίου και Πελοπίδα Τρίπολη,  ένας (1)   ανελκυστήρας KLEEMANN ονομαστικού

     φορτίου 900 kg / 12 ατόμων, 4 στάσεων

     ΑΡΙΑΔΝΗ - συνοικισμός Φιλικών Τρίπολη, ένας (1) ανελκυστήρας ονομαστικού φορτίου 525 kg / 7  

     ατόμων, 4 στάσεων

     ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – Πλαπούτα 2 & Νικηταρά Τρίπολη, ένας (1)   ανελκυστήρας ονομαστικού

     φορτίου 375 kg / 5 ατόμων, 5 στάσεων

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2713601710 fax: 2710234658

Σας επισημαίνουμε ότι:

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών, επίσης τα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα στο χώρο του Νοσοκομείου.