ΥΛΙΚΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Προσφορές δεκτές

από

24.06.2019

έως

27.06.2019

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΕΖ SINGLE MEGAFUNNEL ( THERMO SCIENTIFIC)

-ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ.

Bt 20(TEM500)

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 20.06.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓ. (αρ.πρωτ.: 9352/20.06.2019)

2.

THERMO EZ DOUBLE CYTOFUNNEL

- ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ.

Bt 20(TEM800)

‘’

3.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ DOUBLE CYTOSLIDE ( MICROSCOPE SLIDES FOR SHANDON CYTOSPIN ) ME ΔΥΟ ΚΥΚΛΟΥΣ

Bt 4 (TEM400)

‘’

4.

THERMO EZ SINGLE CYTOFUNNEL

- ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ MIA ΜΙΚΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ.

Bt 2 (TEM80)

‘’

 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

                 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735