ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Προσφορές δεκτές

από

25.06.2019

έως

02.07.2019

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Ενδοφθάλμιος ενδοφακός, ακρυλικός, υδρόφοβος, τριών τεμαχίων, απλός, αμφίκυρτος, μη ασφαιρικός με δείκτη διάθλασης άνω του 1,40. Διάμετρος οπτικής ζώνης 5,5-6 χιλιοστά, ολική διάμετρος 12,5-13 χιλιοστά. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών. Αναδιπλούμενος, μικρής τομής.

ΤΕΜ 20

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 13.06.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ (αρ.πρωτ.: 9063/14.06.2019)

2.

Ενδοφθάλμιος ενδοφακός, ακρυλικός, υδρόφοβος, τριών τεμαχίων, απλός, αμφίκυρτος, μη ασφαιρικός με δείκτη διάθλασης άνω του 1,40. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6,00 χιλιοστά, ολικής διαμέτρου 13 χιλιοστά για τοποθέτηση στο sulcus. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών. Αναδιπλούμενος, μικρής τομής.

ΤΕΜ 20

‘’

3.

Ενδοφθάλμιος ενδοφακός, ακρυλικός, υδρόφοβος, αναδιπλούμενος, τριών τεμαχίων, ασφαιρικός, αμφίκυρτος με δείκτη διάθλασης άνω του 1,40. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6,0 χιλιοστά, ολικής διαμέτρου 13,0 χιλιοστά για τοποθέτηση στο sulcus. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών. Αναδιπλούμενος, μικρής τομής.

ΤΕΜ 20

‘’

4.

Ενδοφθάλμιος ενδοφακός, ακρυλικός, υδρόφοβος, αναδιπλούμενος, ενός τεμαχίου, ασφαιρικός με δύο οπές , μία στη βάση κάθε αγκύλης για καλύτερη κατανομή πίεσης, με δείκτη διάθλασης άνω του 1,40. Διάμετρος οπτικής ζώνης 5,5-6,0 χιλιοστά, ολικής διαμέτρου 12,5-13 χιλιοστά. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών. Αναδιπλούμενος μικρής τομής.

ΤΕΜ 70

‘’

5.

Ενδοφθάλμιος ενδοφακός, ακρυλικός, υδρόφοβος, οπισθιου θαλαμου ενός τεμαχίου ασφαιρικός προφορτωμένος , σε σύστημα μεταφοράς Μ.Χ. με ακροφύσιο ελεγχόμενου βάθους , με κίτρινο φίλτρο κατά της μπλέ ακτινοβολίας , με δείκτη διάθλασης άνω του 1,53. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6,0 χιλιοστά. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών.

ΤΕΜ 70

‘’

 

-ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΤΟΣ 24 ΩΡΩΝ

-ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ 24 ΩΡΩΝ

-ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΣΙΜΕΣ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗ

 

 
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

                 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735