ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ VENTOYRI

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735

ροσφορές δεκτές

από

07.0.2019

έως

13.08.2019

ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 14 / 2019

Α/Α

ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ

1.

2502-0015866

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ Νο10

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 57.17

200

2.

2502-0015869

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ Νο15

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 57.17

300

3.

2502-0015870

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ Νο21

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 57.17

300

 

     

4.

2502-0015882

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 43.10.7

60

       

7.

2502-0005333

ΜΑΣΚΕΣ VENTOYRI

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 5.1.34

2.000

 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ   ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !