ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ - ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΙΑΣ

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας   :   2713-601735

 

Προσφορές δεκτές

από

16.09.2019

έως

20.09.2019

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ COUVELAIR 3 WAY ME ΜΠΑΛΟΝΙ ΤΩΝ 75cc

No 18ch

Νο 20ch

Νο 22ch

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 41.2.84

 

TEM 50

TEM 50

TEM 20

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 09.09.2019 ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤHΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 22/2019

2.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFOUR 3 WAY ME MΠΑΛΟΝΙ ΤΩΝ 75cc

No 18ch

Νο 20ch

Νο 22ch

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 41.2.39

ΤΕΜ 50

ΤΕΜ 50

ΤΕΜ 30

‘’

3.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY – TIEMAN ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Νο12 ch

Νο14ch

No16ch

ΤΕΜ 20

ΤΕΜ 30

ΤΕΜ 30

‘’

4.

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΟ (ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ)

ΤΕΜ 50

‘’

5.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ

Νο 5ch

Νο 6ch

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 41.2.140

ΤΕΜ 8

ΤΕΜ 5

‘’

6.

 

 

 

 

 

7.

ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΚΥΣΤΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 12Ch ( Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΤ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ )

 

 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PIG-TAIL 

( ΟΥΡ/ΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ )

Νο 4,8ch

Νο 6ch

No 4,8ch OPEN TIP

 ΤΕΜ 15

 

 

 

 

 

 

 

TEM15

TEM 5

  TEM 10

‘’

 

 

 

 

 

''

 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

   
 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

 

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ