ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Μ.Χ.

Προσφορές δεκτές

από

16.09.2019

έως

20.09.2019

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Μ.Χ. ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ , ΜΗ LATEX , ΕΥΡΥ ΑΥΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΩΣ 60Fr ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ.

( ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2502-0016729 )

ΤΕΜ 20

ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 22/2019

 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ

 

 

 

 

 

ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ.

 

 
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

               

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735