ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

Προσφορές δεκτές

από

16.09.2019

έως

19.09.2019

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ , ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ , ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΗΚΗ , ΠΟΥ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 15Χ20cm

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 47.1.86

ΤΕΜ 1

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 11.09.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤOY Δ/ΝΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (αρ.πρωτ.: 13528/11.09.2019)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

               

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735