ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ MONITOR BIONICS (ΤΕΧΝ.ΥΠ.).)

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ BIONICS SENTRY

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 04/10/2019 ΕΩΣ 10/10/2019

 Α/α

ΕΙΔΟΣ

 ΤΙΜΗ/ΤΕΜ

1

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ BIONICS SENTRY VM-BPL27, VM-BP27A, 7.2Ah, 4400mA (original)

 

2

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ SpO2 ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ BIONICS SENTRY

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2713601710 fax: 2710234658

 Σας επισημαίνουμε ότι:

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών, επίσης τα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα στο χώρο του Νοσοκομείου.