ΥΛΙΚΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ 14.11

Προσφορές δεκτές

από

14.11.2019

έως

20.11.2019

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ

MEGAFUNNEL SLIDE THERMO SHANDON

COATED ( BOX OF 25 )

Bt 18

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 14.11.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ (αρ.πρωτ: 17389/14.11.2019)

   2.

ΛΑΜΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟ

ΜΒ 35 PREMIER THERMO SCIENTIFIC

MIKROTOME BLADE ( BOX OF 50 )

Bt 2

‘’

3.

ΛΑΜΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟ

SEC 35e MICROM

LOW PROFILE BLADES ( BOX OF 50 )

Bt 6

‘’

4.

ΛΑΜΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟ

FEATHER MIKROTOME BLADE STAINLESS STEEL

R35 ( BOX OF 50 )

Bt 4

‘’

5.

ΛΑΜΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟ

MICROM SEC 35

LOW PROFILE BLADES ( BOX OF 50 )

Bt 4

 
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

               

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735