ΥΛΙΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 09.12

Προσφορές δεκτές

από

09.12.2019

έως

12.12.2019

ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 26/2019

Α/Α

ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ

1.

2502-0000051

ΚΛΙΠΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ομφαλοδεματα)

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 8.3.19

2.000

2.

2502-0000170

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 7.3.52

5.000

3.

2502-0016807

ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 30 Χ70 ΚΛΕΙΣΤΟΙ

2.000

4.

2502-0016237

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Μ.Χ. CAN 5ml ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΛΟΣ

20.000

5.

2502-0015985

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ Μ.Χ. BLOODLANCETS

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 17.1.155

10.000

6.

2502-0014488

ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ ΠΕΝΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 5mm x 32G

4.000

7.

2502-0014487

ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ ΠΕΝΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 8mm x 32G

8.000

8.

2502-0000050

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΡΑΒΔΟΙ ΑΜΝΙΑΚΗΣ

500

9.

2502-0016241

ΣΩΛΗΝΑΣ DRAINAGE (ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΝΙΜΕΧ) Νο 4Χ5

200

10.

2502-0016242

ΣΩΛΗΝΑΣ DRAINAGE (ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΝΙΜΕΧ) Νο 5Χ5

200

11.

2502-0016243

ΣΩΛΗΝΑΣ DRAINAGE (ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΝΙΜΕΧ) Νο 6Χ5

200

12.

2502-0015843

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Χ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ LARGE

1.000

13.

2504-0011008

ΚΛΙΠΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

(ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 28/2019)

6.000

14.

2502-0015894

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Χ ΡΙΝΙΚΕΣ (ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ)

(ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 16/2019)

4.000

 

 

ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

 
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

                 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735