ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 12.12

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 12.12.2019 Έως 17.12.2019
 
1η Κατηγορία    Μικρά (Αποστολή : να μπορούν να επιδοθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατάθεσής τους.
Βάρος    Ενδεικτική Ποσότητα για ένα έτος    Απλά: Κόστος    Συστημένα
20 γρ       1.500                                                            0,72    2,62
50 γρ        500                                                               0,90    2,80
100 γρ.   1.000                                                               1,20    3,10

2η Κατηγορία    Μεγάλα (Αποστολή : να μπορούν να επιδοθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατάθεσής τους.
Βάρος    Ενδεικτική Ποσότητα για ένα έτος    Απλά : Κόστος    Συστημένα
100 γρ    500                                                                          1,60    3,5

Η ποσότητα είναι ενδεικτική και δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια γιατί θα καλύψει μελλοντικές ανάγκες που θα δημιουργηθούν και δεν τις γνωρίζουμε εκ των προτέρων.


Το ετήσιο κόστος θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 4.200,00 €  και θα καλύπτει τις χρεώσεις ανάλογα με τις ανάγκες μας (δεν είναι δεσμευτική η ποσότητα για την κάθε υποκατηγορία).


      

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.
ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.
    ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ