ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΕΣ (ΤΕΧΝ.ΥΠ.)

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΕΣ ΑΤΜΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 14/01/20 ΕΩΣ 20/01/20

Α/α

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ /ΤΕΜ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΤΜΟΥ 0-10bar, type:5801 GEASTRA GmbH BREMEN ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ 3/4 (TEM.2)

 

2

BANA ATMOY ΤΥΠΟΥ KLINGER ΦΛΑNΤΖΩΤΗ 3/2 (ΤΕΜ.2)

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2713601710 fax: 2710234658

Σας επισημαίνουμε ότι:

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών, επίσης τα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα στο χώρο του Νοσοκομείου.