ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ - PATCH ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΝΕΟΓΝΙΚΑ - ΠΑΙΔΙΚΑ

Προσφορές δεκτές

από

14.01.2020

έως

20.01.2020

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ –PATCH ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΝΕΟΓΝΙΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΑ . ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 30mm ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΓΩΓΙΜΟ GEL. Η ΣΥΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΥΣΙΑ ΝΗ ΤΟΞΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ.

ΤΕΜ 100

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 27.11.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. (αρ.πρωτ.: 18191/27.11.2019)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

               

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735