ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ

Προσφορές δεκτές

από

13.02.2020

έως

19.02.2020

ΒΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (2262/05-02-20)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΜ

1.

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ

-ΜΕ L.C.D ΟΘΟΝΗ 7΄΄

-ΜΕ 2 ΚΕΦΑΛΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 9 ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

-ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

-ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

-ΝΑ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ

-ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ

-ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE

-ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ α) ISO 13485 ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ β) ISO 13485 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ

1

 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ!

                 
                       

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735