ΦΙΛΤΡΑ Μ.Τ.Ν.-19,02,2020

Προσφορές δεκτές

από

19.02.2020

έως

24.02.2020

 

ΒΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν. (3128/17-02-2020)

 

Α/Α

ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ

1

 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ DRY 2,2 LOW FLUX

300

 

2

 

ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ LOW FLUX HELIXON 1,8

150

 

3.

 

ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ HF HELIXON 2,2

50

 

4.

 

ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ HF HELIXON 1,8

13

 

5.

 

ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ PEPA 2,1

50

 

6.

 

ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ PEPA 1,8

13

 

7.

 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ DRAY 2,3

50

 

8.

 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 2,1

13

 
   

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ!

 
                   
                         

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735