ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Προσφορές δεκτές

από

26.02.2020

έως

04.03.2020

 

ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 3/2020

 

Α/Α

ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ

1

25020013816

ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ ΤΡΙΠΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

100

 

2

25020013955

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ 12cc

100

 

3.

25020014263

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΜΗΚ.120cm 550-6000pci ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

100

 

4.

25020015720

ΘΗΚΑΡΙΑ ΠΑΡΑΚ/ΣΗΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 6F ΜΗΚΟΥΣ 11εκ.

30

 

5.

25020016805

ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 100Χ100εκ.

100

 
   

ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

   
   

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ!

 
                   
                       

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735