ΒΕΛΟΝΕΣ

Προσφορές δεκτές

από

26.02.2020

έως

04.03.2020

 

ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 2/2020

 

Α/Α

ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ

1

2502-0015450

ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Νο19 (D)

20.000

 

2

2502-0015451

ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Νο21(D)

10.000

 

3.

2502-0015452

ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Νο25(D)

20.000

 

4.

2502-0011591

ΣΥΡΜΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ

24

 

5.

2502-0015430

ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ PROMAG 2,2 ΒΕΛΟΝΑ 18GX20cm (D)

12

 
6. 2502-0014426
ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ PRO-MAG I 2,5 14G-10CM
24  
   

ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

   
   

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ!

 
                   
                       

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735