ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ HP (ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ HP

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 10/03/20 ΕΩΣ 12/03/20

Α/α

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ /ΤΕΜ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ HP M1722B

 

2

   

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2713601710 fax: 2710234658

Σας επισημαίνουμε ότι:

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών, επίσης τα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα στο χώρο του Νοσοκομείου.