ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 2020

Προσφορές δεκτές

από

19.03.2020

έως

24.03.2020

 

ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 4

 

Α/Α

ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ

1.      

2502-0000154

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΠΛΟ 18G ΒΕΛ ( TUOHY-ΚΑΘΕΤΗΡ ΕΠΙΣΚΛΗΡ-ΦΙΛΤΡΟ-ΟΔΗΓΟ )

300

 

2.      

2502-0016598

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ & ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔ. 27G 18G (ΜE ΣΥΣΤ. ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ) ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

200

 

3.      

2502-0015485

PATCH ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΧΩΡΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (D)

300

 

 

 

ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ!

 
                   
                       

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735

         
   
       
         
         
         
   
   
       
       
                   
                       

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735