ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

Προσφορές δεκτές

από

19.03.2020

έως

24.03.2020

 

ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 4

 

Α/Α

ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ

1.      

2502-0015868

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ Νο12(D)

3.000

 

2.      

2502-0016432

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Νο 15 (D)

5.000

 

3.      

2502-0016697

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Νο 21

10.200

 

4.      

2502-0016695

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Νο 10

2.000

 

5.      

2502-0015941

ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Μ.Χ. ΜΟΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ(D)

2.000

 

ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

 
   

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ!

 
                   
                       

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735