ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

Προσφορές δεκτές

από

06.04.2020

έως

09.04.2020

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ

 

1.

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ, για τη συλλογή ακάθαρτου μολυσματικού ιματισμού, να έχουν ενσωματωμένη κορδέλα του ίδιου υλικού για το εύκολο κλείσιμο τους, να τοποθετούνται στο πλυντήριο, όπου μετά την επαφή με το νερό να λιώνουν και τα ρούχα να πλένονται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια, διαστάσεων 95cm x 100cm περίπου και να φέρουν εκτύπωση “ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ”

ΤΕΜ 1000

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ Η΄ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ promitheies@panarkadiko.eu.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ!

                 
                     

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735