ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΑΚΚΟΙ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΖΕΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735

ροσφορές δεκτές

από

13.05.2020

έως

18.05.2020

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΧΙ ΤΥΠΟΥ TYVEK -

( ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ LARGE KAI XLARGE)

ΤΕΜ 500

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 06.05.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΩΝ ΛΟΙΜΟΞΕΩΝ

2.

ΣΑΚΚΟΙ ΝΕΚΡΩΝ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ

ΤΕΜ 16

‘’

 3.

 

 

 

 

4.


ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΔΕΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΣΗ

 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΥΓΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 ΤΕΜ 2.000

 

 

 

ΤΕΜ 2.000

 ''

 

''

 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !