ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ (ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 21/05/20 ΕΩΣ 29/05/20

Α/α

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ /ΤΕΜ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ (ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ) ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 15-42 ΚΥΒΙΚΑ/ΩΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 56-41 ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΛΑΤΖΩΤΗ 2 ½’’

 

2

   

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2713601710 fax: 2710234658

Σας επισημαίνουμε ότι:

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών, επίσης τα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα στο χώρο του Νοσοκομείου.