ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΩΝ (ΤΕΧΝ. ΥΠ.)

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΩΝ RASOR 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 26/05/2020 ΕΩΣ 28/05/2020

 

Α/α

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.

1

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΩΝ RASOR D 100 ME ΔΙΑΜΕΤΡΟ 100mm  15 ΤΕΜ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2713601710 fax: 2710234658

Σας επισημαίνουμε ότι:

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών, επίσης τα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα στο χώρο του Νοσοκομείου.