ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ - ΑΠΟΣΤ. ΡΥΓΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕΟΙ

  • Εκτύπωση

Προσφορές δεκτές

από

26.05.2020

έως

29.05.2020

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΤΩΝ 30μl

ή ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ 10-100μl

ΤΕΜ 2

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 26.05.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚ. ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (αρ.πρωτ.: 9465/26.05.2020)

2.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΡΥΓΧΟΙ (TIPS) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΤΩΝ 30ml ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ (PCR)

TEM 350

‘’

3.

ΣΤΕΙΛΕΟΙ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΥΣΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ή DACRON) OXI ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ SARS-CoV2

TEM 350

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 26.05.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚ. ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (αρ.πρωτ.: 9466/26.05.2020)

4.

ΣΤΕΙΛΕΟΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΥΓΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ή GEL ( ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΠΟΓΓΟΥ ) , ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ή ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΒΥΣΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΟΧΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟ.(ΕΚΠΑ)

ΤΕΜ 50

‘’

 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

                 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735