ΓΑΛΑΤΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735

Προσφορές δεκτές

από

28.05.2020

έως

03.06.2020

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΓΑΛΑΤΑ ΝΕΟΓΝΩΝ RONTAMIL 1

ΤΕΜ 30

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 19.05.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ Μ/Γ (αρ.πρωτ.: 9053/19.5.2020)

2.

ΓΑΛΑΤΑ ΝΕΟΓΝΩΝ FREZYLAC 1

ΤΕΜ 30

‘’

3.

4.

 

5.

 

ΓΑΛΑ ΑΝΤΙΑΝΑΓΩΓΙΚΟ ΑR TEM 2

ΓΑΛΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΗΑ ΤΕΜ 2

ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ

- ΛΙΠΟΒΑΡΗ POST DISCHARGE TEM 2  

 

ΤΑ ΓΑΛΑΤΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !