ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ(ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ.)

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ

29/05/2020 ΕΩΣ 02/06/2020

 Α/α

ΕΙΔΟΣ

 ΤΙΜΗ/(ΤΕΜ)

1

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ UPS 12V, 9Ah, διαστάσεων 15Χ6,5Χ9,2 (Μ,Π,Υ)

40 

2

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 9V

20

3

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 3Α

40

4

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 2Α

40

5

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LR44

10

6

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ CR2032

40

7

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Ν

12

8

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ L1028F

10

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2713601710 fax: 2710234658

 Σας επισημαίνουμε ότι:

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών, επίσης τα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα στο χώρο του Νοσοκομείου.