ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 29.06

Προσφορές δεκτές

από

29.06.2020

έως

03.07.2020

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER Α4 IM 350 ΜΕ AYTOMATO ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – RICOH , NRG , REX ROTARY

TO ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙO ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤO

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

-             ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

-         ΤΟ ΠΡΩΤΟ SET ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΗΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

-         Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ

-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

-         ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΤΕΜ 1

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 29.06.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ Ν/Χ (αρ.πρωτ.: 11809/29.06.2020)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

 
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

                 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735