ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ Τ.Ε.Π. 27.07

Προσφορές δεκτές

από

27.07.2020

έως

31.07.2020

ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 10/2020

A/A

 

 

 

 

ΚΩΔ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ

1.

2502-0016253

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (STERI STIP) 12mm X 100mm

800

2.

2502-0016254

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (STERI STIP) 6mm X 100mm

800

3.

2502-0016010

ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ

50

4.

2502-0016011

ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ

50

5.

2502-0016548

ΤΡΟΚΑΡ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ Νο 8

5

6.

2502-0016420

ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. TOPOCRYL

20

7.

2502-0013255

ΣΤΥΛΕΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΜΕ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

100

8.

2502-0013739

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤ. ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ 3ΑΥΛΩΝ

50

9.

2502-0015718

ΘΗΚΑΡΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 6FR ΓΙΑ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟ

10

10.

2502-0011804

ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΠΟΣΤ. Μ.Χ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΧΕΙΡ/Ο)

60

       

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

           

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735